Ogólne warunki

1. Ważność wobec przedsiębiorców i definicja warunków

(1) Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są głównie jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

2. Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe przepisy dotyczące zawarcia umowy dotyczą zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego Pegame.ch.
(2) W przypadku zawarcia umowy umowa jest dostarczana

pegame
Quaderstrasse 16
7000 Chur

o.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty kontraktowej z naszej strony, ale jest jedynie niewiążącym zaproszeniem dla konsumenta do zamówienia towarów. Zamawiając pożądane towary, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu.
(4) Następujące zasady obowiązują w przypadku otrzymania zamówienia w naszym sklepie internetowym: Konsument składa wiążącą ofertę umowną, pomyślnie przeprowadzając procedurę zamówienia dostępną w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

1) Wybór pożądanego towaru
2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamów”
3) Sprawdź informacje w koszyku
4) Naciśnij przycisk „Kasa”
5) Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i wprowadzeniu danych wnioskodawcy (adresu e-mail i hasła).
6) Sprawdź ponownie lub popraw wprowadzone dane.
7) Powiązanie wysłania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z kosztami” lub „kup”
Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez naciśnięcie przycisku „wstecz” w przeglądarce internetowej, z której korzysta po sprawdzeniu swoich danych, może powrócić na stronę internetową, na której zapisywane są dane klienta, i poprawić lub poprawić błędy wprowadzania Zamknij przeglądarkę internetową, aby anulować proces zamawiania. Natychmiast potwierdzamy otrzymanie zamówienia automatycznie wygenerowanym adresem e-mail („potwierdzenie zamówienia”). Dzięki temu akceptujemy Twoją ofertę.
(8) Przechowywanie tekstu umowy dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Możesz wyświetlić warunki w dowolnym momencie w Regulaminie Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w naszym obszarze klienta w obszarze Moje konto -> Moje zamówienia.

3. Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Pokazane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki ceny.
(2) Konsument ma możliwość zapłaty fakturą, PayPal, Twint lub PostFinace.
(3) Jeżeli konsument zdecydował się zapłacić fakturą, zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu natychmiast po zawarciu umowy. >

3.1 Okres płatności

Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. płatność
Dostawa następuje po otrzymaniu płatności.

3.2 Opóźnienie w płatności na konto

Jeśli klient nie wywiąże się ze wszystkich lub części swoich zobowiązań płatniczych, wszystkie zaległe kwoty należne Pegame z tytułu dowolnego tytułu staną się wymagalne natychmiast (jeśli płatność zostanie dokonana z góry w ciągu 7 dni kalendarzowych od pierwszego przypomnienia), a Pegame może natychmiast zażądać tych i dalszych dostaw produktów do klientów.

Pegame pobiera opłatę w wysokości 25 CHF za pierwsze przypomnienie i 50 CHF za drugie przypomnienie. W przypadku nieudanych przypomnień naliczona zostanie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 200 CHF. Ponadto kwoty faktury zostaną przekazane agencji egzekucyjnej lub Intrum. W takim przypadku efektywna roczna stopa procentowa w wysokości do 20% należnej kwoty faktury może zostać naliczona od terminu płatności. Firma, której zlecono odbiór, zażąda zaległych kwot we własnym imieniu i na własny rachunek i może naliczyć dodatkowe opłaty za przetwarzanie.

3.3 Faktura płatnicza

Zamówione produkty pozostają własnością Pegame lub dystrybutora do momentu pełnej zapłaty na rzecz Pegame. Pegame lub dealer jest uprawniony do dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze zastrzeżonym tytułu. Zastawianie, przekazywanie w celu zabezpieczenia, przetwarzania lub przebudowy bez wyraźnej zgody Pegame jest niedozwolone przed przeniesieniem własności.

3.4. Zmiana zamówienia lub anulowanie

Zamówienia zobowiązują klientów do zakupu produktów i usług. Kolejne zmiany lub anulowania zamówień od klientów mogą zostać zaakceptowane przez Pegame lub dystrybutora według własnego uznania i zafakturować rekompensatę za obrót w wysokości 20% wartości anulowanego zamówienia, ale co najmniej 60 CHF, oraz wszelkie straty wartości anulowanych produktów od czasu ich zamówienia ,

3.5. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu

4. Ochrona danych

Przesyłane dane będą traktowane przez Pegame jako ściśle poufne. Dane będą przekazywane stronom trzecim, takim jak nasza firma spedycyjna, tylko jeśli jest to konieczne do jednorazowego przetworzenia zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych podczas transmisji przez Internet ani za jakikolwiek przestępczy dostęp osób trzecich do plików w sklepie internetowym.

Ze względu na naszą sytuację techniczną Twoje dane i obrazy przesłane do nas będą zapisywane do następnej reorganizacji bazy danych, a następnie usuwane. Twoje dane zostaną usunięte z góry tylko na pisemne żądanie, w tym dowód tożsamości przesłany pocztą.

7. Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność oparta jest na obowiązujących przepisach ustawowych. Jednak Pegame Shop w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania, szkody pośrednie i pośrednie oraz szkody następcze, niezrealizowane oszczędności, a także szkody wynikające z opóźnionej dostawy, a także za wszelkie działania i zaniechania asystentów Pegame Shop, czy to umowne, czy pozaumowne.
Nawiasem mówiąc, Pegame Shop nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które można przypisać jednej z następujących przyczyn: niewłaściwe, pozaumowne lub nielegalne przechowywanie, dostosowanie lub użycie produktów;
Zastosowanie niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. Zasilacz);
brak konserwacji i / lub niewłaściwej modyfikacji lub naprawy produktów przez klientów lub osoby trzecie;
Siła wyższa, w szczególności szkody elementarne, wilgoć, upadki i uderzenia itp., Które nie są obowiązkiem sklepu Pegame i oficjalnych zamówień.

8. Odkupienie i wymiana

Możesz zwrócić wszystkie zakupione u nas przedmioty w ciągu 14 dni od otrzymania towaru z powodu niezadowolenia, pod warunkiem, że towary są kompletne, nieużywane, nieuszkodzone i w oryginalnym opakowaniu. Zabrudzone, używane, uszkodzone lub otwarte towary nie zostaną odebrane i zwrócone do nadawcy i zostaną zafakturowane za opłatę obrotową w wysokości 40.–. Koszty zwrotu i ryzyko wysyłki do naszego działu zwrotów ponosi zawsze kupujący. Produkty na zamówienie z nadrukiem skrzynek i specjalne zamówienia w dużych ilościach na życzenie klienta są wykluczone ze zwrotu.

9. Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

10. Język umowy

Jako język umowy dostępny jest tylko niemiecki.

11. Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, do niniejszych warunków i zasad należą do Pegame.
Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie jest zabronione i jest dozwolone wyłącznie za wyraźną i pisemną zgodą Pegame. Pegame zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych w przypadku naruszenia tego wymogu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: support@Pegame.ch

12. Miejsce jurysdykcji

Wszystkie stosunki prawne podlegają szwajcarskiemu prawu.
Miejscem jurysdykcji jest Chur (GR), Szwajcaria
Status ogólnych warunków 1.1.2020

Instrukcje anulowania pegame

Jakie są warunki - Wikipedia

Ostatnio oglądane
No recently views items
Wyczyść wszystko
Newsletter Fashion Box
CHCESZ ZNIŻKI?
Copyright© Pegame 2020